Các dịch vụ:
* Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Mẫu đơn khởi kiện

Khi các tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà ở, tranh chấp dân sự và thừa kế ... Xảy ra thì các bên phải tiến hành thủ tục khởi kiện tại tòa án và mẫu đơn khởi kiện là một trong những giấy tờ tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ khởi khiện theo luật:

1. Mẫu đơn khởi kiện bản cập nhật mới nhất và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện
Công ty luật giới thiệu mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện theo quy định hiện nay, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2. Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản thừa kế
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn khởi kiện áp dụng trong các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự... để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào thực tiễn.

3. Mẫu đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại
Công ty luật minh khuê hướng dẫn cách ghi đơn khởi kiện đòi bội thường thiệt hại áp dụng đối với các vụ việc như gây tai nạn giao thông hoặc gây các tổn hại về sức khỏe, tài sản... mà theo quy định bắt buộc phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra:

4. Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính và hướng dẫn viết đơn khởi kiện
Thưa luật sư hiện tại tôi đang có tranh chấp về hành chính. Tôi đã viết đơn khởi kiện, tuy nhiên Tòa án không chấp nhận vì Đơn khởi kiện của tôi không đúng mẫu? Tôi muốn nhờ Luật sư hướng dẫn viết Đơn khởi kiện ?

Mẫu đơn khởi kiện


Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn là mẫu đơn khởi kiện mới nhất có hiệu lực hiện nay. Đơn khởi kiện được sử dụng trong các trường hợp khởi kiện các cá nhân, tổ chức về các tranh chấp dân sự, thương mại, kinh tế, đất đai, thừa kế, lao động, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại..., được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bạn cần nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu, ghi rõ tên các tài liệu kèm theo, chú ý thể hiện đầy đủ nhất nội dung liên quan việc khởi kiện.
Cách viết đúng nhất mẫu phiếu xác minh nhân khẩu  /  Cách viết đúng đơn ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện có dạng sau:

ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc....

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)...
Họ và tên người khởi kiện: (3)...
Địa chỉ: (4)...
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ...
Địa chỉ: (6)...
Họ và tên người bị kiện: (7)...
Địa chỉ: (8)...
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...
Địa chỉ: (10)...

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)...
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)...
Địa chỉ: (13)...
Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (15)...
Người khởi kiện (16)...

Hướng dẫn cách viết:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP HCM, ngày… tháng …năm…).

(2) Ghi tên toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào và địa chỉ của toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói


Trách nhiệm: với chế độ bảo hành trọn đời số liệu trong phạm vi dịch vụ đã cung cấp. Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi cam kết sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh/kiểm tra doanh nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai. Số tiền phạt do nộp chậm tờ khai, hạch toán sai sẽ do công ty chúng tôi chi trả.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH... có trụ sở tại số nhà... quận...).    

Mục (5), (7) và (9) ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

Mục (6), (8) và (10) ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại...).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.


Dịch vụ kế toán thuế trọn gói- Phone: +84-908-744-256